หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 116
 
会社のバーツ預金口座の開設
• 預金の種類
タイで登録している法人は個人と同様すべての銀行で下記の預金口座を開くことができる。
- 普通預金
- 定期預金
- 当座預金
• 必要書類
- 商務省からの会社登記証の写し( 一ヶ月以内)
- 定款
- 会社印の認定証書 (ボーオーチョー 3)
- ボーオーチョー 4-変更項目/特別決議( ある場合)
- 会社規定(ある場合)
- 付加価値税登録済み証明書( ポーポー20)または納税者IDカード
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***