หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 112
 
廃水処理
従業員や他の活動から発生した排水を含み、工場の生産工程から発生した排水は、公衆用水源や環境の中に戻す
前に規定の水準に達するよう処理をしなければならない。
産業廃水の標準値の測定は、タイ国環境技術協会の水及び排水分析マニュアル又は米国の American Public
Health Association、Work Association 及びWater Environment Federationから協力を受けて制定した Standard
Method for the Examination of Water and Wastewaterに従うものとする。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***