หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 110
 
危険物に関する規定
危険物の輸入・輸出・所有は法律の規定および方法に従わなければならない。危険物は種類によって許可証書が
必要で、製造、輸入、輸出又は所有が禁止されているものもある。(種類によって詳細が異なっていく。)
危険物として見なされ、監督部署が1箇所以上で管理される化学品の場合、どちらに許可申請すればよいか考える
時、その化学品の条件を考慮すればよい。例えば、Calcium Hypo Chlorideは工業局・漁業局では1級危険物であるが、
食品・薬品委員会事務局では3級危険物となる。(水生動物の培養或いは漁業の目的で輸入する場合は漁業局の管轄と
なる。一方、洗濯、プール内雑菌、臭い消しの目的ならば、食品・薬品委員会事務局の管轄下の第3級危険物となる。)そ
れら以外の目的は全て工場局の管轄となるので全ての機関から許可を申請する必要がない。
戦闘資材にも危険物にも見なされる化学品は、他に除外事項がない限り、すべて国防省に許可を申請しなければ
ならない。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***