หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 109
 
危険物に関わる法律
危険物リストは、主に化学品と一部の微生物であり、以下のように分類されている。
• Chemical Wastes(例:各種化学品の廃棄物)
• Used Electronic Appliances and Accessories(例:中古電気製品、中古電子器具
• Chemical Weapons (例:各種化学武器)
• Extracts from Plants(例:農業、家畜に使用する植物からの抽出物)
• Active Ingredients, Microorganisms(例:農業、家畜に使用する微生物物質や微生物物質の入った製品)
• Household or Public Health Products(例:雑菌、清掃のために利用される家庭用、保健用、家畜用製品、また自
己防衛や他人を加害するために身体動きを一時停止させる物質の入った製品などを含む)
• 液化石油ガス (Liquefied petroleum gas:LPG)( 例:調理用或いは自動車用の燃料に使用される液化ガスと液化
石油ガス)
危険物を監督する部署は工業局、農業局、漁業局、畜産局、食品・薬品委員会事務局、平和原子事務局及びエネルギ
ー事業局である。危険物リストはhttp://www.cpcsdo.comに掲載されている。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***