หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 108
 
健康への影響アセスメント調査(Health Impact Assessment: HIA)
HIAとは?
健康への影響アセスメント調査は、健康促進公共政策に基づいて、政府並びに自治体の様々な実施より人々の健康
を保護し、促進させるための重要なツール或いはメカニズムである。主な役割は以下の4つである。
1. 全ての部門は公共政策の決定に参加できるようエリア・過程を公開し、各部門が保有している証拠データと資
源を利用する。
2. 利害関係者の社会的価値観の相違に対する表現や敬意を含み、各レベルの方針を決定させる過程においテ
健康面の重要性及び価値を高める。
3. 健康への影響評価から得られた健康影響の重要性、健康影響に関する証拠データそして健康面への配慮事
項を明確的かつ体系的に示すことで、公共政策過程における決断は、事実かつより完璧で多方面に渡る証拠データに基
づくものとなる。
4. 学習過程、自覚の育成、そして自分と社会のメンバーの健康促進・保護・改善に関する共有意識を築き挙げる
ことで関係者からの資源を徴収する。
HIAはEIAとともに行うものであるため、作成期間も設けない。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***