หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 107
 
期間
プロジェクトの種類、現場状況、周囲の環境、そして発生可能な環境影響により、顧問によるEIA報告書作成期間は3
~8ヶ月間である。
追伸:EIA報告書を作成しなければならない政府、公社或いは民間のプロジェクト並びに事業の種類・規模に関する
表は以下のウエブサイトで閲覧できる。http://www.onep.go.th/eia/page2/Index_EIA002.html
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***