หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 105
 
EIA報告書の担当者
プロジェクト主は、環境政策企画事務局の許可を取得した法人をEIA報告書作成者として依頼しなければならない。
報告書の作成が終了した後、プロジェクト主またはプロジェクト主より委任された者は環境政策企画事務局並びにバン
コク都、パタヤ市、自治体(テサバーン及びタンボン)などプロジェクトを許可した機関に報告書を提出しなければならな
い。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***