หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 104
 
環境への影響アセスメント調査 (Environmental Impact Assessment: EIA)
EIAとは?
環境への影響アセスメント調査は、プロジェクト開発を決断する際の参考として、重要なプロジェクトや事業による
プラス及びマイナスの影響を予想するための調査であり、環境保護政策と環境影響対策を決定するためのものである。
調査結果は「環境への影響アセスメント調査報告書」(EIA報告書)というものにまとめられる。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***