หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 97
 
1) フォームA(Certificate of Origin Form A) 一般特恵関税制度(GSP)の条件に従い関税恩典を受けた輸入貨
物に対して発行する。適用国グループおよび適用国の例としては、ヨーロッパ連合(EU)、スイス、日本、カナダ、ノルウェー
等がある。
2) フォームFTA (Certificate of Origin Form FTA) 自由貿易地域合意の条件に従い関税恩典を受けた輸入
貨物に対して発行する。現在、タイ国は次の7つの適用自由貿易地域に有している。アセアン自由貿易地域、アセアン-中
国自由貿易地域、タイ国-オーストラリア自由貿易地域、タイ国-ニュージーランド自由貿易地域、タイ国-インド自由貿易
地域、タイ国-日本自由貿易地域、アセアン-日本自由貿易地域である。自由貿易地域によっては、次のように、原産地証明
書に個別の呼称がある。
アセアン自由貿易地域 原産地証明書をフォームDと呼ぶ。
アセアン-中国自由貿易地域 原産地証明書をフォームEと呼ぶ。
アセアン-日本自由貿易地域 原産地証明書をフォームAJと呼ぶ。
3) フォームGSTP(Certificate of Origin Form GSTP) アルジェリア、アルゼンチン、バングラディッシュ、ボリビ
ア、ブラジル、カメルーン、チリ、キューバ等の40カ国の発展途上国から関税恩典を受ける輸入貨物に対して発行する。
4) フォームAISP(Certificate of Origin Form FTA AISP) タイ国に輸入する貨物の関税特典を受けるため、カン
ボジア、ラオス、ミャンマーが発行する書類である。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***