หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 96-2
 
原産地証明書の種類
原産地証明書は主に2種類に分類することができる。
1. 一般原産地証明書 (Ordinary Certificate of Origin) 買い手に対して該当の輸出品がタイ国内の原材料で構成
されている、タイ国内で生産されているもしくは生産工程を経ていることを保証する書類である。
2. 特定原産地証明書 (Preferential Certificate of Origin) 競争力を高めるために使用する書類であり、該当貨物の
輸入において、次の各同意の原則・条件に基づき、買い手は関税恩典を受けることができる。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***