หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 96-1
 
原産地証明書 (Certificate of Origin: Form A, D, C/O, GSTP)
原産地証明書(Certificate of Origin : CO)とは、輸出者(生産者)加盟国から送られてきた貨物の原産地を証明する証
拠として、輸出者(生産者)加盟国の各同意に記載されている権限を持つ機関により発行された書類であり、輸入者加盟
国内で関税特典を受けるために証拠として使用する。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***