หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 95
 
ゴールドカード輸出入業者は、次の場合、資格を喪失する。
(1) 関税局に対してゴールドカード輸出入業者の資格喪失申請を行い、関税局が資格喪失を告示した場合。
(2.) 関税局が規定する原則に基づくゴールドカード輸出入業者としての資格が欠如し、関税局に許可証の取消を言
い渡された場合。
(3) 裁判所に破産宣告を受けた場合。
(4) 関税法あるいはその他の関税関連法に違反し、裁判所により有罪判決が下された場合。
(5) 関税局長が許可申請を却下した、あるいは許可命令を取消した、あるいは資格取消または特典行使の一時停
止を言い渡した場合。
その他の問い合わせは、
通関手続基準・関税価格事務局(ソーモーポー)登録・特典部 電話番号0-2667-7168、0-2672-7956までご連絡い
ただくか、関税局のウェブサイトwww.customs.go.th legislation 2010年11月9日付関税局告示第90/2553号を参考する
よう願う。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***