หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 93-1
 
ゴールドカード資格を所有する輸出入業者の義務
(1) 関税法あるいはその他の関税関連法、関税局が定めた告示や規則、あるいは関連規則を遵守すること。
(2) 透明性のある関税手続きを行うこと。
(3) 関税局から文書で通知を受けたら、関税局に財務諸表のコピーを速やかに提出する。
(4) 会計書類、輸出入申告書のコピー、その他の輸出入関連書類は、書類、証拠、情報等いかなる形態の媒体であっ
ても、関税法、その他関連する法律、告示、規則に従って最低5年間保管しなければならない。且つ、税関職員の検査に有
益となるよう、どのような形態の媒体であっても書類、証拠、情報の送付に協力しなければならない。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***