หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 92-2
 
(5) 事業実績から判断して、財務状況が安定していること。尚、事業実績は、商務省に財務諸表を提出し、会計監査
人に過去2年より長い期間継続して利益があることを証明してもらうこと。もしくは、局長が承認する適切な理由があり、
第3項(4)に基づく貿易関係の協会あるいは民間組織から財務状況について否定されたことがない場合。
(6) 申請時より3年間遡って関税法あるいはその他の関税関連法に違反した経歴がないこと。
(7) 上限額200万バーツの銀行担保保証書または証券、その他の担保を置く能力があること。但し、ルワムジャイ・サ
イサアートプロジェクト(Transparency & Unity Project)の会員である場合は、上限額100万バーツの銀行担保保証書ま
たはその他の担保を置く能力があること。
(8) 適切な事業所を有し、貿易事業開発局に登録した所在地に本社があること。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***