หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 91
 
(3) 税金補償面での特典
ゴールドカード輸出入業者の税金の還付や補償の税金補償受取申請を行う際、優遇税制事務局は税金補償申請書
を審査し、次の決められた期間に従い税金カードを発行する。
3.1 税金補償申請項目が10項目以下の場合は、税金補償受取申請書(コーソーコー123)の受領書発行日から
稼働日5日以内に手続きを行い、必要書類は正しく全て揃えること。
3.2 税金補償申請項目が10項目を超え50項目以下の場合は、税金補償受取申請書(コーソーコー123) の受
領書発行日から稼働日10日以内に手続きを行い、必要書類は正しく全て揃えること。
3.3 税金補償申請項目が50項目を超える場合は、税金補償受取申請書(コーソーコー123) の受領書発行日か
ら稼働日15日以内に手続きを行い、必要書類は正しく全て揃えること。
その他、返送関税手続き(Re-Export)、船移し貨物の関税手続き、国境越え貨物の関税手続き、通関後の事業所での
検査(Post Clearance Audit)、第19条付帯に基づく税金還付、税金補償、保税貨物、訴訟面等の別の特権がある。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***