หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 90
 
(2) 輸出関税手続き面での特典
2.1 検査を免除される。但し、別途規定された特別な手続き規則がある場合、あるいは疑わしい事象がある
場合は除く。
2.2 輸出貨物の抜き取り検査を免除される。但し、その他の関連法あるいは関連規則に抜き取り検査をする
ように規定がある場合は除く。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***