หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 87
 
E-Export
輸出業者は、インボイスおよび輸出申告書データを電子的に送信すると同時に、関税局のコンピュータシステムを
通して電子署名を行う。貨物積込責任者は電子的に自動送信された貨物通関許可証データを送信すると同時に電子署
名を行う。貨物の移動に使用するコンテナあるいは乗り物が荷役作業所(サブゲート)に到着したら、税関職員は輸出申告
書の情報と照合して、貨物通関検査を記録する。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***