หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 86
 
輸出入に関連する規定
E-Import
輸入業者は、インボイスおよび輸入申告書データを電子的に送信すると同時に、関税局が定める基準に従い、関税
局のコンピュータシステムを通して電子署名を行う。その際、関税局にいかなる書類も提出する必要がない。銀行を通じ
て支払いを希望する事業者は、電子的にデータを送信する際に希望の意思を伝えること。システムにより輸入申告書の
種類が「検査免除」か「開梱検査および関税評価」のどちらであるかの通知が返信される。開梱検査は税関職員および検
査立会人により実施され、電子的に貨物受取人に結果が通知される。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***