หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 81
 
源泉徴収税
不動産の売却、権利譲渡、所有権の譲渡には税を徴収される。登録の際に訪ねた土地管理局が税務局にかわり徴収
する。
税率は一般個人と法人の場合により、計算方法が異なる。一般個人の場合は複雑なので法律事項の詳細を理解す
る必要があるが、法人の場合は売値と評価地価のどちらか高い方の1%を徴収される。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***