หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 75
 
外国人が商業および工場目的で土地を賃貸する場合
一般的に外国人はタイで100ライ以下(1ライ=1,600平方メートル)の土地を借りることができる。100ライ以上の土
地の場合、以下の規制がある。
1. 契約日から30年以上50年以下の賃貸契約となり、賃貸が終了する日は、賃貸の合意の日から50年を超えない期
間内に契約を延長することができる。
2. 地帯契約は書面で、担当係官に登記しなければならない。そうでない場合は失効となる。
3. 賃貸させるものはその不動産の所有者でなければならない。
4. 賃貸権は、借金の抵当の保証として使用できる。
5. 賃貸権と賃貸義務は遺産相続人に受け継ぐことができる。賃貸する者は、契約書にほかの条件が記載されない
限り、又貸ししたり、その賃貸権利を第三者に譲ることができる。
6. 賃貸登記をする不動産は以下のいずれかのような場所に所在しなければならない。
(1) 都市計画法に基づき商業・工業地域として指定されている区域
(2) タイ国工業団地法に基づき工業団地として指定されている区域
7. 土地賃貸を登記する商業または工業は以下のいずれかのような形態でなくてはならない。
(1) 2千万バーツ以上の投資をしている商業
(2) 投資奨励法で投資奨励認可を受けることのできる工業
(3) 閣僚会議の合意で大臣が公表した、国民経済社会に貢献のある商業や工業
8. 外国人が賃貸の登記をしている商業・工業は、外国人事業法に基づき外国人が就業できる業種の企業で
なくてはならない。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***