หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 74
 
外国人が株主になっている法人が土地を取得する場合
法人の条件(タイ国土地法97条に基づく)
• 株式会社
株式会社または公開株式会社の場合、外国人の持ち主が登録資本金の49%以下でなければならない。また、外国人
の株主数は半数を超えてはならない。
• 登記済みの有限会社もしくは合資会社
登記済みの有限会社もしくは合資会社の場合、外国人の持分が資本金の49%以下でなければならず、外国人の株
主は全株数半数を超えてはならない。
外国人が事業を展開するための土地所有の許可を得た場合、他の事業の追加許可を受けた場合を除き、許可を得
たその特定事業のためだけに土地を使用しなくてはならない。許可通りに土地を使用しない場合、その土地を使わなく
なってから30日以内に報告しなければならない。追加事業のため、土地を使用する目的のある外国人は大臣に新たに許
可を申請すること。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***