หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 70
 
機械の主要内容の変更
• 登録済みの機械で以前登録していた内容から主要な変更が生じた場合は、変更のあった日から30日以内に新
しく登録を申請しなければならない。
• 抵当に入っている機械は、抵当主に承諾書を発行させ、機械の持ち主は登録係官に提示し、変更された財は代
わりに抵当に入る。
• 登録済みの機械が抵当から抜ける、または委託販売の場合は、持ち主または、抵当主が登録係官に証拠を提示
しなければならない。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***