หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 69
 
機械の登録
機械は所有権を登録することができる。 登録したものは抵当に入れることのできる動産とみなされる。
機械の移動
• 同一登録事務所の管轄下で登録されている機械は、設計図を添付して書面で移転日をその地方の登録係官に
報告し、さらに移動が終わったら訂正登録をしなくてはならない。
• 機械を登録の別の事務所に移動した場合、登録をしていた地域の登録係官は新たな登録地域の登録係官に報
告し、その登録官は新たに機械を登録書類を出すことになる。
• 抵当に入った機械を移動する場合は、抵当主に承諾書を発行させ、機械の持ち主は移動先の登録係官に提示
するが、その機械はそのまま抵当に入っていることは変わらない。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***