หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 68
 
機械登録法
「機械」とは労力を生むため、労力の形を変えるため、または労力を送るために、多数の部品で作られた物である。
水力、蒸気力、燃料、ガス、電気、またはいずれかのエネルギーもしくはそれらいくつかの組み合わせによりできるもので
ある。機械は、 機器、はずみ車、滑車、ベルトコンベヤ、シャフト、ギア、または連動するその他の物を含む。
「持ち主」とは所有権のある者を意味する。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***