หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 67
 
• 許可証を工場の見えやすい場所に掲示していなければならない。
• 工場の名前の変更は、変更日より15日以内に係官に報告しなければならない。
• 許可証の紛失や破棄は、紛失・破棄が起きた日から15日以内に代わりの許可証の発行を申請しなければなら
ない。
工場の移転
• 工場移転の場合、あらたな工場を建てる場合と同様な手続き。
工場の廃業
• 事業主は工場の廃業日から15日以内に、許可を出した者に書面でその旨届け出なければならない。
工業団地での工場設立
大臣が制定した工業団地での2種、3種工場は、係官に事前通知する必要がない。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***