หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 66
 
許可証の更新
許可証の期限が切れる前に更新手続きをしなくてはならない。工場の操業許可証、更新申請書、手数料を一緒に提
出する。
後機械が5馬力以下、または労働者が7人以下になった場合でも、操業取り消しまたは許可証が失効するまでは、規
定に基づき工場であるとみなされる。
工場の賃貸、または工場のリース
工場の貸し出し、またはリース、工場の売却は、許可を受けている者は、譲渡、貸し出し、リースが発生した日から工
場事業の廃業とみなされる。
その工場を賃貸、リース、または買い取る者は廃業とみなされる日から7日以内に許可証を申請しなければならな
い。その場合手数料は不要である。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***