หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 65
 
工場の操業
生産開始
工場内のいずれかの場所で操業する者は、工場操業15日前に係官に知らせなければならない。
許可証の期限
工場許可証は操業日から5年目の暦年最後の日まで使用できるが、工場移転、工場での事業の取りやめがあり、新し
い許可証が出た場合は、その日を持って古い許可証は失効となる。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***