หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 62
 
工場の種類
工場法によって、3つのグループに分けられます。
- 第一種工場 大気汚染の問題がない小規模な工場で、許可申請の必要がなく操業できる工場である。20馬力以
下の機械を使い、労働者が20人以下の工場を示すが、これは絶対的なものではなく、電気によるメッキの工場のように
大気汚染が生じるために第3種に分類されている小規模な工場もある。
- 第2種工場 大気汚染がないか、ほとんどない中規模の工場で、工場設立をすることができるが、機械を操業する
際に工場操業をする者は政府機関に報告しておかなければならない。50馬力以下の機械を使い、労働者が50人以下の
工場である。
- 第3種工場 大気汚染問題あり、人命に危険を及ぼすような大規模工場を示し、 操業する者は、工場設立の前
に許可の申請をしなくてはならない。 工場がどの種類に入るかは、仏暦2535年工場法に基づいた省規定を調べ、工場
局や県の産業事務所に問い合わせるがよい。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***