หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 59
 
補償の基準
労働災害補償基金に登録したときからその従業員は直ちに保護され、就業または使用者のための労働により労働
者が病気になったり行方不明になったり死亡したりした場合、入社日より以下の基準に基づき医療費、補償金、リハビリ
テーション費用、葬儀を受けることができる。
1. 病気あるいは傷害
- 1回につき医療費の実費で最高35,000バーツの補償金を受けることができる。それを超えた場合、省令に基
づき最高20万バーツまでさらに医療費を受けることができる。
- 収入の補償金は3日以上1年以下休む場合、毎月給与の60%受けることができる。
2. 四肢切断、職能損失
- 収入の補償金は四肢そして期間により毎月給与の60%を受けることができる。リハビリテーションは社会保
険所のリハビリテーションセンターで行う。
- 医学的あるいは職業的リハビリテーションが必要な者には実費で最高20,000バーツまで受けることが
できる 。
- 職能復興の手術費用に実費で最高20,000バーツの補償金を受けることができる。
3. 身体障害の場合
- 15年まで毎月給与の60%補償金を受けることができる。
4. 行方不明あるいは死亡の場合
- 葬儀に最低日給の最高額の100倍支払う。
- 相続人に毎月給与の60%を8年間支払う。
問い合わせは社会保険ホットライン1506まで
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***