หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 58
 
労働災害補償法
この法律は、就業または使用者の利益を守ることによる労働者の傷害、疾病、および死亡もしくは、就業の特性上ま
たは使用者のために仕事をしたことによる労働者の疾病で、設立した基金によって労働者が保護、補償されることを目
的とする。
この労働災害補償法は、業種に関わらず、一人以上の労働者を擁する使用者に適用されるが、以下のものを除く。
1. 中央公務、地方公務、自治体公務
2. 国営企業労働関係法に基づく国営企業
3. 私立学校法に基づく私立学校を営む使用者で、教諭や校長に関わる場合
4. 非営利事業の使用者
5. 省令で定められたその他の使用者
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***