หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 55
 
2518年労働関係法
労働関係法は、使用者および労働者の双方に対し、労働基準に関することを規定、これにより労使の理解、権利、義
務、就業における相互利益が得られ、労働紛争が生じた際に双方の満足を最大限に速やかに解決出来るようにする。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***