หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 54
 
社会保険法
社会保険法は就業以外の原因による傷害、疾病、障害、死亡そして、出産、子女扶養、老齢、および失業において被保
険者に対する保障および基金に関する法律である。
• 保険料は、使用者、被保険者そして政府から徴収するものとする。
• 一人目の従業員から労働者登録を行い、社会保険の基金に保険料を支払うこと。
• 保険料は、使用者、被保険者そして政府からそれぞれ月給の5%徴収するものとする。
問合わせは、社会保険事務所まで。 電話番号:0-2956-2345、メール: info@sso.go.th、ウェッブサイト:www.sso.go.th
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***