หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 50
 
解雇
期限のない雇用について、罪がなく労働者を解雇したい場合、使用者は以下の義務がある。
• 解雇の事前通告 但し、直ちに雇用を終了したい、または事前通告を行わなかった場合は、解雇の事前通告
の代わりとなる雇用報酬を支払う必要がある。
• 解雇手当 法律で定められた金額で解雇手当を労働者に支払うこと。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***