หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 14
 
定款登記に必要な書類
1.    株式会社登記申請書(ボーオーチョー1)
2.    定款(ボーオーチョー2)印紙200バーツ
3.    事業目的(ウォー)
4.    社名予約書
5.    管轄機関あり事業をするための会社設立許可(法律に規制される事業のみに適用する)
-       発起人全員の身分証明書
-       委任状(ある場合)
-       著名の証明書写し(あり) 料金 資本金100,000万バーツにつき、料金が50バーツとなり、資本金100,000バーツ単位で加算するが、最低料金500
バーツで、最高25,000バーツとなる。
 
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***