หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 11
 
許可なしで保護事業を行うことのできる外国人
事業開発局からの許可証を必要とせずに保護事業を行うことのできる外国人は2つの場合ある。
1.    条約または国際貿易協定おける条件により、事業を行う者はその条約または国際貿易協定の条件に基づき証 明書を受け、事業を行う外国人。
2.    投資奨励を受けて事業を行う外国人。 第2項目、第3項目における事業許可の保証書は、外国人事業保証書の発行を事業開発局局長に申請して受けるこ
とができる。発行は3日以内でできる。
注   投資奨励により第2項目、第3項目の事業を行う者は奨励証書受領後直ちに投資委員会の奨励(第12条)に従って外 国人事業証明書を申請すること。詳しくは商務省事業開発局外国人事業管理課まで。電話: 
0-2537-4425~6。 
Fax: 0-2547-4427 
 
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***