หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

タイにおける労働基準 4
 
1.2.5 就業規則、労働協約
 
 10人以上の従業員を雇用する雇用主は、就労規則をタイ語で作成する義務を負う。就労規則には以下のことについての記載が含まれている必要がある。
 
労働日、通常の勤務時間と休憩時間
休日、休日取得の方法
超過勤務と休日の勤務に関する規則
基本給、超過勤務手当、休日手当、休日超過勤務手当の支払日と支払い場所
休暇と休暇取得方法
規律と罰則
不満の申出先、方法
雇用契約の解消、退職金、特別退職金
 雇用主は、従業員数が10人に達した日から15日以内に就労規則の採用を発表しなければならない。就労規則に変更がある場合は、変更が有効となると発表した日から7日以内に届出をしなければならない。10人以上の従業員を抱える雇用主は、タイ語で従業員の氏名、性別、国籍、生年月日、現住所などを記載した帳簿を整備しなければならない。雇用主は従業員との雇用契約が解消した後も、最低2年間は書類を残しておかなければならない。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***