หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

公共の職業訓練実施機関と民間企業との協力関係
 
 
公共の職業訓練実施機関と民間企業との協力関係
 
3.1   技術交換
職業訓練センターでは、養成訓練終了後に企業の工場や事務所に訓練生を派遣して現 場実習を行っている(徒弟制訓練)。これを受け入れる企業は当然訓練生を雇用することを考えており、そこで各人の能力や人格を評価する機会を与えられる。このシステムは雇用 する企業が経営好調な企業で従業員の採用を大いに必要としている場合にはうまく機能するが、企業が小規模で訓練生を受け入れる余裕がなく指導のために人手を割けない場合な ど、企業によっては今後の事業拡大が期待できず新規採用を控えている場合には、訓練生 の受け入れに協力が得られない。
 
3.2 施設貸し出し
民間企業による職業教育への協力は、訓練センターへの協力ばかりでなく、様々な分野で行われている。寄付や機材の提供など、多くの例がある。
 
3.3 指導員派遣など
企業から講師派遣、カリキュラム共同開発、教材共同開発などの要請があった場合ケースバイケースで対応している。職業訓練センターでは、現場経験が長く一定以上の技能を持った人材を指導員として採用し、訓練にあたらせている。著しい発展を遂げているタイの産業界では技能を持った人材が不足しており、優秀な人材の現在得ている給与は高く、安定性はあるが給与も 低く昇進も期待できない訓練センターへは行きたがらない。また企業の方でも手放さない傾向がある。
 
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***