Hotline: 086-844-1313 , 02-255-9681 E-mail: service.lbc@gmail.com
SERVICE NEWS & ARTICLES INTERVIEW OUR CLIENTS CONTACT US
 

หน้าแรก/วารสารกฏหมายแรงงานประจำเดือน กรกฎาคม 2553


วารสารกฏหมายแรงงานประจำเดือน กรกฎาคม 2553
 

         วารสารฉบับนี้ได้นำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมาย่อให้อ่านกัน เกี่ยวกับเรื่อง การย้ายสถานประกอบการ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษหรือไม่ ซึ่งเป็นการนำมาย่อให้อ่านกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้สักเท่าใด และไม่ค่อยพบคำวินิจฉัยทำนองนี้ ซึ่งการนำมาย่อให้อ่านกันครั้งแรกแต่ก็น่าสนใจมาก มีปัญหาข้อกฎหมายติดตามมาหลายประการเกี่ยวกับปัญหาการย้ายสถานประกอบการ มีเนื้อหาดังนี้
1.การบอกกล่าวล่วงหน้า
2.การหักค่าจ้างที่เป็นสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว

3.นำเวลาสะสมมาใช้ในเวลาทำงานปกติ 
4.การกระทำอันไม่เป็นธรรม
5.ย้ายสถานประกอบการ
6.ค่าครองชีพ 
7.ผู้รับประโยชน์เงินกองทุน
8.หนังสือมอบอำนาจปิดอากร แต่ไม่ขีดฆ่า 39
9.โบนัส

<< อ่านวารสารประจำเดือน อื่นๆ

  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.